Upravo izašlo iz tiska

Logika i dokazi

Logika i dokazi

Monografija Logika i dokazi daje pregled logike od samih njezinih osnova, kroz koje se razvija intuicija potrebna za razumijevanje teorije dokaza, logike drugog reda i teorije deskriptivne kompleksnosti. Ona predstavlja jedinstven prikaz ove tematike na hrvatskom jeziku kao i izvorni doprinos modifikaciji algoritma eliminacije reza kako bi on bio primjenjiv i na logiku drugog reda. Knjiga je namijenjena studentima diplomskih i poslijediplomskih sveučilišnih studija filozofije, lingvistike, matematike i računarstva.

    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor