• Matematika 2, zbirka zadataka za dodatnu nastavu

  za 2. razred osnovne škole


  • Cijena: 58,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 55,24 kn
  • Iznos PDV-a: 2,76 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-150-1

  • 11150
  • knjiga
  • 2006.
  • 68 60 stranica
  • meki
  • dvobojni
  • 21 × 28 cm
  • 340 g
 • Učenicima koji žele i mogu naučiti više namijenjeni su zadaci iz zbirke za dodatnu nastavu. U njoj se nalaze složeniji zadaci, a njihovo metodičko oblikovanje temeljeno je na načelu postupnosti u nastavi.

  Zbirka se može koristiti u dodatnoj i izbornoj nastavi. Usklađena je s važećim nastavnim programom matematike za svaki razred. Na kraju zbirke nalazi se poseban umetak s rješenjima zadataka.

test