• Big cover

  Površina kruga


  • Cijena: 510,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 408,00 kn
  • Iznos PDV-a: 102,00 kn

  ISBN:

  • 19246
  • oprema
 • Ovaj model zorno prikazuje formulu za izračunavanje površine kruga P = r2π.

  Napunjen je finim kristalnim kvarcnim pijeskom koji na jednoj strani može potpuno prekriti površinu kruga, a na drugoj strani površine kvadrata čije duljine stranica odgovaraju polumjeru kruga.

  Kod popunjavanja kvadrata potpuno se prekriju tri kvadrata (3 ⋅ r2) i jedna sedmina četvrtoga (1/7 ⋅ r2 = 0,14 ⋅ r2) što predstavlja približnu vrijednost broja π.