• Big cover

  Optički valovi 1

  Dodatni komplet za školske pokuse


  • Cijena: 2.070,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 1.656,00 kn
  • Iznos PDV-a: 414,00 kn

  ISBN:

  • 19296
  • oprema
 •     Uz komplet Optička klupa dodatno preporučujemo ovaj komplet za demonstraciju svojstava svjetlosnih valova i ispitivanje ogiba svjetlosti na pukotini i rešetki te polarizacijskih svojstava.
  Pojedinačni dijelovi dodatnog kompleta spremaju se u kutiju s osnovnom opremom optičke klupe.


  Dodatni komplet omogućuje izvođenje sljedećih pokusa:

  • interferencija na pukotini
  • ogib svjetlosti na rešetki
  • polarizacija
  • polarizacija dvostrukim lomom
  • naponski dvostruki lom
  • kromatska polarizacija
  • okretanje polarizacijske plohe.