Dodatak uz priručnik Informatika za maturu

Informatika za maturu

U školskoj godini 2012./2013. ispitni katalog za državnu maturu iz informatike proširen je novim obrazovnim ishodima područja Rješavanje problema programiranjem. Prema tom se katalogu od ispitanika očekuje da za zadanu problemsku situaciju napiše odgovarajući program u pseudokodu.

Kako bi priručnik Informatika za maturu i dalje ispunjavao osnovnu namjenu – omogućiti učeniku samostalnu i cjelovitu pripremu državne mature iz informatike – nadopunjen je Dodatkom u kojem su algoritamska rješenja karakterističnih problemskih zadataka.

    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor