• Big cover

  Informatika za maturu

  Koncepti računala, tehnologije i aplikacija - priručnik za pripremu državne mature


  • Cijena: 137,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 130,48 kn
  • Iznos PDV-a: 6,52 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-288-8

  • 12288
  • knjiga
  • 2010.
  • 2016.
  • 3
  • 266
  • tvrdi
  • crno-bijeli
  • 17 × 24.5 cm
  • 620 g
 • Informatička pismenost u srednjim školama obuhvaća koncepte računala, tehnologije i aplikacija. U ovome se priručniku ta područja razaznaju kao tri cjeline. Svaka cjelina predstavlja mali repetitorij srednjoškolskog gradiva sistematiziran po poglavljima, a na kraju svakoga poglavlja nalazi se veći broj detaljno riješenih zadataka. Podrobnije su objašnjeni apstraktni dijelovi nužni za razumijevanje rada računala.

  Vjerujemo da će ovaj priručnik omogućiti dobru pripremu za ispit iz informatike na državnoj maturi.




  U školskoj godini 2012./2013. ispitni katalog za državnu maturu iz informatike proširen je novim obrazovnim ishodima područja Rješavanje problema programiranjem. Prema tom se katalogu od ispitanika očekuje da za zadanu problemsku situaciju napiše odgovarajući program u pseudokodu.

  Kako bi priručnik Informatika za maturu i dalje ispunjavao osnovnu namjenu – omogućiti učeniku samostalnu i cjelovitu pripremu državne mature iz informatike – nadopunjen je Dodatkom u kojem su algoritamska rješenja karakterističnih problemskih zadataka.

  Dodatak možete preuzeti na ovdje.