Kategorija:

Elektricitet i magnetizam u svakodnevnom životu

Komplet za školske pokuse za uzrast 11 - 14 godina


Cijena: 497,05  Cijena bez PDV-a: 397,64  Iznos PDV-a: 99,41 
Pošalji upit
Komplet sadržava opremu za izvođenje jednostavnih pokusa iz područja električne struje i magnetizma. Težište jednostavnih pokusa je na proučavanju protoka električne struje i jednostavnim električnim krugovima, a naprednijih na proučavanju učinaka električne struje.

Sadržava: plastičnu ploču, komplet kuglica od stiropora, univerzalnu utičnicu, štapiće i krpice za trenje, magnetnu iglu s držačem i postoljem za okretanje, privjesak od bazgove srčike, mosni utikač, prekidač, žarulju i kućište, tinjalicu, komplet baterija, krokodilske stezaljke s utikačem, plastičnu čašu, bakrenu žicu, žicu za žarenje, kablove, uzorke materijala, sitni materijal, motor s konopcem, električno zvono, magnetne štapiće, kolica, epruvetu, željezne žice, kompase i rozete.


Omogućuje izvođenje sljedeća 23 pokusa:

– električna struja:
• električni naboji
• djelovanje električnih naboja
• sile među električnim nabojima
• dokazivanje električnih naboja
• električni strujni krug
• otvaranje i zatvaranje strujnog kruga
• magnetsko djelovanje električne struje
• električna vodljivost čvrstih tvari
• električna vodljivost tekućina
• spajanje izvora napona
• paralelni spoj žarulja
• serijski spoj žarulja
• toplinsko djelovanje električne struje
• načelo rada elelektričnog zvona
• načelo rada elektromotora
– magnetizam:
• magnetsko djelovanje na tvari
• provođenje magnetskog djelovanja
• djelovanje sila među magnetima
• lebdenje magneta
• magnetiziranje željezne žice
• dijeljenje magneta
• dokaz magnetskog polja
• model kompasa.

 

Šifra19267
    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor