Informatika za maturu

Koncepti računala, tehnologije i aplikacija - priručnik za pripremu državne mature


Cijena: 21,11  Cijena bez PDV-a: 20,10  Iznos PDV-a: 1,01 

Informatička pismenost u srednjim školama obuhvaća koncepte računala, tehnologije i aplikacija. U ovome se priručniku ta područja razaznaju kao tri cjeline. Svaka cjelina predstavlja mali repetitorij srednjoškolskog gradiva sistematiziran po poglavljima, a na kraju svakoga poglavlja nalazi se veći broj detaljno riješenih zadataka. Podrobnije su objašnjeni apstraktni dijelovi nužni za razumijevanje rada računala.

Vjerujemo da će ovaj priručnik omogućiti dobru pripremu za ispit iz informatike na državnoj maturi.

 


 

U školskoj godini 2012./2013. ispitni katalog za državnu maturu iz informatike proširen je novim obrazovnim ishodima područja Rješavanje problema programiranjem. Prema tom se katalogu od ispitanika očekuje da za zadanu problemsku situaciju napiše odgovarajući program u pseudokodu.

Kako bi priručnik Informatika za maturu i dalje ispunjavao osnovnu namjenu – omogućiti učeniku samostalnu i cjelovitu pripremu državne mature iz informatike – nadopunjen je Dodatkom u kojem su algoritamska rješenja karakterističnih problemskih zadataka.

Dodatak možete preuzeti na ovdje.

 

Šifra12288
ISBN978-953-197-288-8
Izdanje3
Tisakcrno-bijeli
Osnovni broj stranica266
Godina izdanja2016.
Godina prvog izdanja2010.
Težina625 g
Dimenzije24,5 × 17 cm
Preuzmite PDF
Preuzmite PDF
    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor