Jednostavni strujni krugovi


Cijena: 403,94  Cijena bez PDV-a: 323,15  Iznos PDV-a: 80,79 
Pošalji upit
Novi komplet iz 2021. godine sadržava opremu za upoznavanje s jednostavnim strujnim krugovima, te s električnim vodičima i izolatorima.

Plastične utičnice imaju magnetsku podlogu, a s gornje je strane nacrtan simbol. Mogu se spajati vodoravno, na stolu, i okomito, na magnetnoj ploči.

Električni sastavni dijelovi postavljeni su s otvorene donje strane i nisu vidljivi odozgo. Sva kućišta imaju 4-mm utičnice. Kućište, koje je izvor struje, opremljeno je držačem baterija za dvije (AA) baterije i utičnicom za niske napone, koja omogućuje priključivanje adaptera.


Sadržava kućišta za sastavljanje (izvor struje, žarulja) dimenzija 120 × 90 × 23 mm, prekidač, kontrolnu sklopku, grafitnu olovku, kablove, diodu, žarulje E10 i baterije.


Omogućuje izvođenje sljedećih 12 pokusa

• jednostavni strujni krug sa žaruljom
• prošireni strujni krug s prekidačem i žaruljom
• serijski i paralelni spoj žarulja
• mjerenje jakosti električne struje
• mjerenje električnog napona
• "zbunjujući" strujni krugovi
• električni vodiči i izolatori
• logički spojevi I i ILI
• Ohmov zakon
• električni otpor vodiča
• Kirchhoffovi zakoni
• električna snaga

Ako je potrebno, za izvođenje pokusa dodatno nudimo metalnu ploču sa stativom i strujni adapter 3 V.


 

Šifra19280
Težina250 g
    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor