novo

Kvantni transport na nanoskali


Cijena: 27,00  Cijena bez PDV-a: 25,71  Iznos PDV-a: 1,29 

Ova knjiga predstavlja atomistički opis materije i nanostruktura te kvantni transport na nanoskali metodom „odozdo prema gore” u kojoj se na relativno jednostavan način obrađuju koncepti kvantne statističke mehanike i kvantne kinetike na način prikladan studentima i inženjerima elektrotehnike. Polazeći od temelja matrične kvantne mehanike i računske nanoelektronike, daje se pregled proračuna strukture energijskih vrpci u nanosustavima te formalizam Greenovih funkcija za koherentni te nekoherentni i disipativni kvantni transport.

Među obrađene pojave spadaju efekti spajanja kontakata na nanosustav, pomak i proširenje energijskih razina, koherentno i nekoherentno tuneliranje te pojava otpora i disipacije energije u nanokomponentama.

Knjiga obiluje analitičkim i numeričkim primjerima koji između ostaloga uključuju kvantne točke, atomske lance, rezonantne tunelske diode i nanostrukture dvodimenzionalnih materijala poput grafena. Skripte za odabrane primjere za paket MATLAB nalaze se u dodatku čime se omogućuje zainteresiranim čitateljima samostalno proučavanje koncepata, produbljivanje znanja i istraživanje u području kvantnog transporta u nanoelektroničkim komponentama.

Ova knjiga prvenstveno je namijenjena studentima elektrotehnike i srodnih tehničkih područja na diplomskoj razini, a mogla bi koristiti i studentima fizike kao uvodni materijal u numeričke primjene NEGF formalizma. Knjiga pokriva dio gradiva na kolegijima Napredni mikro i nano elektronički elementi te Primijenjena kvantna mehanika koji se drže kao izborni kolegiji na diplomskim studijskim programima na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER).

 

Šifra13236
ISBN978-953-250-236-7
Izdanje1. izdanje
Tisaku-boji
Uvezmeki
Osnovni broj stranica314
Godina izdanja2023.
Težina665 g
Dimenzije20 × 24 cm
Preuzmite PDF
Preuzmite PDF
    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor