• Aritmetika i algebra

  odabrani zadatci za osnovnu školu


  • Cijena: 126,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 120,00 kn
  • Iznos PDV-a: 6,00 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-199-7

  • 11199
  • knjiga
  • 2018.
  • 424
  • meki
  • crno-bijeli
  • 17 × 24 cm
 • Ova je knjiga namijenjena učenicima osnovne škole, koji se pripremaju za natjecanja iz matematike. Osim toga, knjiga može biti važan dio pomoćne literature mentorima učenika u radu na grupama mladih matematičara. Knjiga u jednom svom dijelu može biti prikladna i za učenike 1. razreda srednje škole. Sadržaj knjige podijeljen je u 10 poglavlja:

  1. Aritmetika za početnike
  2. Prirodni i cijeli brojevi
  3. Djeljivost
  4. Racionalni brojevi, proporcije, postotci, realni brojevi
  5. Jednadžbe.Sustavi jednadžbi
  6. Nejednakosti i nejednadžbe
  7. Prebrojavanje
  8. Diofantske jednadžbe
  9. Nestandardni zadatci
  10. Najmanje i najveće.

  Znanje iz matematike koje su učenici stekli na redovnoj nastavi nije dostatno da bi učenik bio uspješan na natjecanju iz matematike. Zato su neka poglavlja ove knjige dopunjena matematičkim sadržajima koji se na redovnoj nastavi matematike ili malo ili uopće ne uče. Tim sadržajima dodane su definicije, poučci, dokazi, puno riješenih primjera, uz teoretsko obrazloženje. Na taj način, ova knjiga u tim poglavljima ima značenje udžbenika. Kako svi zadatci u ovoj knjizi imaju detaljno rješenje, knjiga je dobar materijal za samostalni rad učenika, bez pomoći neke druge osobe.

test