• Digitalna logika i elektronika, udžbenik

  za srednje strukovne škole (za jednogodišnje učenje)


  • Cijena: 180,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 171,43 kn
  • Iznos PDV-a: 8,57 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-309-0

  • 12309
  • knjiga
  • 2019.
  • 304
  • meki
  • u boji
  • 20 × 24 cm
  • 614 g
  • Artikl je u katalogu MZOa
  Reg. broj iz kataloga MZO-a Šifra iz kataloga MZO-a
  6281 4084
 • Ovaj je udžbenik namijenjen jednogodišnjem učenju sadržaja koji čine nastavni predmet Digitalna logika u drugom razredu strukovnih škola za zanimanje tehničar za elektroniku, odnosno predmet Digitalna elektronika u trećem razredu strukovnih škola za zanimanje tehničar za mehatroniku. S obzirom na to da je udžbenik rađen za više kvalifikacija, nastavnik može detaljnije obraditi one sadržaje koji su bitni za određenu strukovnu kvalifikaciju, a one manje bitne dijelove udžbenika može obraditi manje detaljno. Osim toga, može poslužiti i za pripremu za državnu maturu iz izbornog predmeta Informatika.

  Cjelokupno nastavno gradivo u udžbeniku složeno je u jedanaest tematskih cjelina, a zatim je svaka cjelina podijeljena na manje podcjeline. Navedene cjeline obrađuju gradivo iz brojevnih sustava i kodova, logičkih sklopova, skupina integriranih digitalnih sklopova, logičke algebre, multivibratora u digitalnoj elektronici, registara, brojila i slijednih sklopova, složenih kombinacijskih sklopova, memorija i programirljivih sklopova, programskog jezika VHDL te AD i DA pretvorbe. Razumijevanje jednostavnijih logičkih sklopova osnovni je preduvjet za razumijevanje složenijih digitalnih sklopova i uređaja. Također, svaka je cjelina popraćena pitanjima za provjeru znanja i primjerima zadataka. Udžbenik u cijelosti daje dobre osnove, ali omogućuje i daljnju nadogradnju znanja i vještina u području digitalne elektronike i računarstva.

  Za provjeru usvojenosti ishoda učenja ovog predmeta udžbenik prati i radna bilježnica čija pitanja slijede redoslijed poglavlja udžbenika. U svrhu praktične primjene teorijskog znanja u radnoj su bilježnici dani i zadatci za laboratorijske vježbe.

test