• Big cover

    Priručnik za nastavnike uz udžbenik Logika autora Gaje Petrovića

    za 3. razred gimnazije


    • Cijena: 53,00 kn

    • Cijena bez PDV-a: 50,48 kn
    • Iznos PDV-a: 2,52 kn
    U košaricu

    ISBN:978-953-197-730-2

    • 12730
    • knjiga
    • 2005.
    • 92
    • meki
    • crno-bijeli
    • 17 × 24 cm
    • 195 g
  • Uz najdugovječniji gimnazijski udžbenik pojavila se i njegova dopuna - priručnik za nastavnike. Ovaj Priručnik bit će dobrodošla pomoć profesorima logike u osmišljavanju kvalitetnog nastavnog procesa, a bit će od koristi i budućim profesorima - polaznicima kolegija Metodika nastave filozofije na filozofskim i drugim fakultetima.

    Priručnik se sastoji od dva dijela: prvi se bavi općenito promišljanjem nastave logike u srednjoj školi, a drugi daje komentar i okvirne upute za rad s udžbenikom. Oba dijela priručnika popraćena su kvalitetnim metodičkim prilozima.

    U Priručniku se s teorijskog i praktičkog gledišta promišlja svrha i uloga nastave logike u srednjoj školi, posebno njezina izrazita oblikotvorna funkcija u razvoju kritičkog mišljenja s obzirom na bit suvremene koncepcije nastave i obrazovanja. Komentira se udžbenik Logika poglavlje po poglavlje, a osobito njegove izrazite metodičke odlike: induktivan pristup, primat uvodnih pitanja, jasnoća, preglednost i dosljedna simetričnost izlaganja, razvijena tipologija pitanja i zadataka, itd. Upućuje se na korištenje udžbenika u učiteljevoj pripremi za nastavu i u samoj nastavi, te na mogućnosti da i učenici sustavno koriste udžbenik prije nastave, na nastavi i poslije nastave. Upute i savjeti koji se odnose na izbor sadržaja i poantiranje bitnih dijelova pojedinih poglavlja također mogu biti učitelju dragocjeni s obzirom na znatnu opsežnost udžbenika i opsežnost pojedinih poglavlja.