• Osnove elektrotehnike II


  • Cijena: 147,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 140,00 kn
  • Iznos PDV-a: 7,00 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-662-6

  • 13662
  • knjiga
  • 1997.
  • 2011.
  • 3
  • 376
  • meki
  • crno-bijeli
  • 17 × 24 cm
  • 630 g
 • Knjiga je logičan nastavak sadržaja Osnova elektrotehnike I i u njoj se sve elektromagnetske pojave opisuju naponom i strujom. U prvih jedanaest poglavlja obrađuju se linearni strujni krugovi, u dvanaestom nelinearni strujni krugovi, dok se u zadnjem, trinaestom poglavlju obrađuju principi elektromehaničke konverzije energije. Iako ta tema nije u nastavnom programu, na ovaj način želi se dati zajedničke osnove za sve elektromehaničke pretvarače koji se izučavaju u pojedinim smjerovima i specijalnostima elektrotehnike. U knjizi je izrađen velik broj primjera koji imaju za cilj lakše shvaćanje teorije, a pored toga dan je dovoljan broj zadataka za samostalni rad s rezultatima. Na taj način knjiga predstavlja zaokruženu cjelinu kojom student može uspješno usvojiti obrađene teme. Knjiga je namijenjena u prvom redu studentima elektrotehnike na fakultetima i višim školama, a dobro će poslužiti i studentima drugih srodnih fakulteta. Isto tako, koristit će i inženjerima koji rade u praksi.

test
0