• Osnove elektrotehnike 1, udžbenik sa zbirkom zadataka

  i multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih elektrotehničkih škola


  • Cijena: 130,20 kn

  • Cijena bez PDV-a: 124,00 kn
  • Iznos PDV-a: 6,20 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-250-042-4

  • 52042
  • knjiga
  • 2007.
  • 2018.
  • 6.
  • 318
  • meki
  • u boji
  • 20 × 24 cm
  • Artikl je u katalogu MZOa
  Reg. broj iz kataloga MZO-a Šifra iz kataloga MZO-a
  1191 925
 • Osnove elektrotehnike je temeljni predmet u obrazovanju svakog elektrotehničara, a kroz ovaj ćete se udžbenik upoznati s osnovnim električnim pojavama i njihovim zakonitostima. Sve daljnje spoznaje o elektrotehnici i njezinoj primjeni u području elektronike i energetike zasnivaju se na postavkama, pojmovima i definicijama osnova elektrotehnike.

  Polazeći od toga, udžbenik je osmišljen s težnjom vizualnog približavanja strogih i složenih znanstvenih zahtjeva u opisivanju pojava i elementarnih matematičkih proračuna. Sadržaj udžbenika u cijelosti je rađen prema okvirnom nastavnom planu i programu predmeta "Osnove elektrotehnike 1" za prvi razred elektrotehničkih škola i drugih škola čija obrazovna djelatnost pripada elektrotehničkom strukovnom području.

  Zbog složenog nastavnog sadržaja, cjelokupno nastavno gradivo u udžbeniku složeno je u trinaest tematskih cjelina, a zatim je svaka cjelina podijeljena na manje podcjeline. Gradivo je popraćeno opisom pokusa, a riješeni primjeri služe za ilustraciju iznesenog gradiva. Čestim ukazivanjem na primjenu, nastojali smo u što većoj mjeri uspostaviti vezu s praktičnom primjenom fizikalnih zakona i pojava. Pritom smo koristili mjerne jedinice Međunarodnog sustava mjernih jedinica, skraćeno SI sustava.

  Svaka cjelina propraćena je pitanjima za provjeru znanja i zadacima za vježbu. Za provjeru usvojenosti novih pojmova udžbenik prati i radna bilježnica čija pitanja slijede redoslijed poglavlja udžbenika. U svrhu praktične primjene teorijskog znanja u radnoj bilježnici dani su zadaci za praktičan rad (zadaci za laboratorijske vježbe). Kod mnogih se traži objašnjenje rezultata i postupaka. Ilustriranim materijalima se učeniku pokušalo približiti elektrotehniku te potaknuti želju za daljnjim proučavanjem ovog područja u kojem je dio bogatsva svijeta i čovjeka.


  Videoanimacije te interaktivne animacije i pokuse možete pogledati i preuzeti ovdje: element.hr/multimedija.


test