• Električna struja

  Komplet za školske pokuse za uzrast 13 - 18 godina


  • Cijena: 9.298,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 7.438,40 kn
  • Iznos PDV-a: 1.859,60 kn

  ISBN:

  • 19282
  • oprema
 •     Komplet sadržava opremu i pomagala, posložene u dvije čvrste plastične kutije koje se ulažu jedna u drugu, namijenjene za upoznavanje s električnom strujom i proučavanje osnovnih zakona električnih procesa.


  Kako bi se zadovoljili različiti zahtjevi i područja primjene u različitim vrstama škola, komplet se sastoji od triju cjelina koje se mogu naručiti i pojedinačno:

  Pri naručivanju cijelog kompleta, koji dolazi u dvjema trajnim plastičnim kutijama veličina 312 × 427 × 150 mm i 312 × 427 × 75 mm, dobiva se ploča s utičnicama od 4 mm, veličine 310 × 220 × 25 mm.


  Oprema i pomagala cijelog trodijelnog kompleta omogućuje izvođenje sljedećih pokusa:

  – osnove struje:
  • električni krug
  • vodič/izolator
  • strujni vodič u tekućinama
  • električna napetost  
  • električna struja
  • električni otpor
  • Ohmov zakon
  • serijski spoj žarulja, odnosno otpornika
  • paralelni spoj žarulja, osnosno otpornika
  • pad napona na otporniku
  • dijeljenje napona
  • električna otpornost
  • otpor i temperatura
  • toplinski utjecaj otpornika
  • premosni krug
  • mjerač otpora
  • električna snaga
  • električni rad

  – toplinska energija:
  • pretvorba toplinske energije
  • svjetlosna akcija
  • vodič i otporna žica
  • osigurač  
  • bimetalni prekidač
  • termalni ampermetar

  – elektromagnetizam:
  • magnetsko polje u vodiču/Oerstedov pokus
  • elektromagnet
  • relej
  • automatski prekidač
  • elektromotor (dva pokusa)

  – elektromagnetska indukcija i izmjenična struja:
  • elektromagnetska indukcija
  • indukcija s istosmjernim naponom
  • samoindukcija
  • Lenzovo pravilo
  • načelo generatora
  • generator izmjenične struje (alternator)
  • elektromotor na izmjeničnu struju
  • transformator
  • induktivni otpor
  • kondenzator
  • kapacitivni otpor

  – elektrostatika:
  • statički elektricitet
  • sile između nabijenih tijela
  • elektroskop
  • utjecaj elektroskopa  
  • polarizacija/indukcija
  • indukcija na elektroskopu
  • spremanje naboja
  • Faradayev kavez

  – magnetizam
  • magnetsko međudjelovanje
  • magnetsko polje
  • sila međudjelovanja između dvaju magneta
  • magnetska indukcija  
  • geomagnetizam/kompas

  – elektrokemija:
  • elektroliza
  • elektrogalvanizacija
  • elektrokemijski članak
  • elektrokemijski potencijal.


  Za uspješno izvođenje pokusa dodatno preporučujemo strujni adapter 6 V, odnosno transformator izmjenične struje, 1 do 6 V/2.5 A kao izvore napajanja, te mini digitalni multimetar kao mjerni instrument.

test