• Big cover

  Modeli atoma 1


  • Cijena: 318,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 254,40 kn
  • Iznos PDV-a: 63,60 kn

  ISBN:

  • 19304
  • oprema
 •     Kutija sadržava modele atoma za izradu osnovnih spojeva iz organske kemije.


  S pomoću pojedinačnih dijelova koji se nalaze u kutijama s modelima atoma mogu se prikazati različite molekule. Modeli u obliku kuglica jasno pokazuju položaje jezgri atoma i veze između atoma. Modele molekula lako je napraviti povezivanjem kuglica s pomoću savitljivih spojnica. Boje pojedinih atoma u skladu su s međunarodnim sporazumom.


  Uz ovu kutiju nudimo i sličnu proširenu inačicu, Modeli atoma 2, te različite kombinacije kutija atoma u kompletima Izrada molekula 1,
  Izrada molekula 2 i Izrada molekula 3.

  U kompletu se nalazi:

  • 25 atoma vodika, bijeli, jednovalentni
  • 14 atoma ugljika, crni, četverovalentni
  • 15 atoma kisika, crveni, dvovalentni
  • 5 atoma klora, zeleni, jednovalentni
  • 5 atoma dušika, plavi, trovalentni
  • 60 spojnica, sive, spiralne.