• Big cover

  Izrada molekula 3


  • Cijena: 3.161,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 2.528,80 kn
  • Iznos PDV-a: 632,20 kn

  ISBN:

  • 19308
  • oprema
 •     U kompletu se nalazi pet kutija Modeli atoma 1 i pet kutija Modeli atoma 2.


  S pomoću pojedinačnih dijelova koji se nalaze u kutijama s modelima atoma mogu se prikazati različite molekule. Modeli u obliku kuglica jasno pokazuju položaje jezgri atoma i veze između atoma. Modele molekula lako je napraviti povezivanjem kuglica s pomoću savitljivih spojnica. Boje pojedinih atoma u skladu su s međunarodnim sporazumom.


  Nudimo i druge kombinacije kutija atoma u kompletima Izrada molekula 1 i Izrada molekula 2.