• Big cover

  Modeli atoma 2


  • Cijena: 318,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 254,40 kn
  • Iznos PDV-a: 63,60 kn

  ISBN:

  • 19305
  • oprema
 •     Kutija je osmišljena kao proširena inačica kutije Modeli atoma 1.
  Kombinacijom pojedinačnih dijelova iz obiju kutija mogu se napraviti mnogobrojni spojevi iz organske kemije.


  S pomoću pojedinačnih dijelova koji se nalaze u kutijama s modelima atoma mogu se prikazati različite molekule. Modeli u obliku kuglica jasno pokazuju položaje jezgri atoma i veze između atoma. Modele molekula lako je napraviti povezivanjem kuglica s pomoću savitljivih spojnica. Boje pojedinih atoma u skladu su s međunarodnim sporazumom.


  Nudimo i različite kombinacije kutija atoma u kompletima Izrada molekula 1, Izrada molekula 2 i Izrada molekula 3.

  U kompletu se nalazi:

  • 8 atoma ugljika, crni, četverovalentni
  • 4 atoma sumpora, žuti, šesterovalentni
  • 4 atoma sumpora, žuti, dvovalentni
  • 4 atoma kisika, crveni, dvovalentni
  • 4 atoma fosfora, ljubičasti, peterovalentni
  • 4 atoma dušika, plavi, trovalentni
  • 4 atoma dušika, plavi, peterovalentni
  • 3 benzenske jezgre, crne, razdvojive
  • 80 spojnica, sive, spiralne.