Kategorija:

Modeli atoma 1


Cijena: 318,00kn Cijena bez PDV-a: 254,40kn Iznos PDV-a: 63,60kn
Pošalji upit

    Kutija sadržava modele atoma za izradu osnovnih spojeva iz organske kemije.


S pomoću pojedinačnih dijelova koji se nalaze u kutijama s modelima atoma mogu se prikazati različite molekule. Modeli u obliku kuglica jasno pokazuju položaje jezgri atoma i veze između atoma. Modele molekula lako je napraviti povezivanjem kuglica s pomoću savitljivih spojnica. Boje pojedinih atoma u skladu su s međunarodnim sporazumom.


Uz ovu kutiju nudimo i sličnu proširenu inačicu, Modeli atoma 2, te različite kombinacije kutija atoma u kompletima Izrada molekula 1,
Izrada molekula 2 i Izrada molekula 3.

U kompletu se nalazi:

• 25 atoma vodika, bijeli, jednovalentni
• 14 atoma ugljika, crni, četverovalentni
• 15 atoma kisika, crveni, dvovalentni
• 5 atoma klora, zeleni, jednovalentni
• 5 atoma dušika, plavi, trovalentni
• 60 spojnica, sive, spiralne.
 

 

Šifra19304
    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor