• Big cover

  Laplaceova transformacija. Fourierov red i Fourierova transformacija


  • Cijena: 98,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 93,33 kn
  • Iznos PDV-a: 4,67 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-546-9

  • 13546
  • knjiga
  • 2016.
  • 2019.
  • 5. promijenjeno
  • 208
  • meki
  • u boji
  • 17 × 24 cm
 • Ova je knjiga prvi dio udžbenika za predmet Matematička analiza 3 koji se od šk. god. 2019./ 20. (ponovno) predaje studentima druge godine Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, na dodiplomskom studiju Elektrotehnika. Drugi dio posvećen je vektorskoj analizi, a treći teoriji funkcija kompleksne varijable koja je u najnovijem planu nastave vraćena u drugu godinu studija.

  Redoslijed gradiva uvjetovan je potrebama drugih predmeta na studiju koji se predaju paralelno s ovim. Radi toga se poglavlje o Laplaceovoj transformaciji obraduje na samom početku, a funkcije kompleksne varijable tek na kraju iako bi matematički razlozi zahtjevali obratan poredak.

  Ovo peto, nadopunjeno i prerađeno izdanje pokriva u potpunosti teme predviđene novim nastavnim planom. Stoga je u odnosu na prethodna izdanja bitno povećan sadržaj poglavlja Fourierova transformacija, dok su preostala dva poglavlja doživjela tek manje izmjene.

  Potrebno predznanje studenata podrazumjeva poznavanje diferencijalnog i integralnog računa, ali se ne pretpostavlja poznavanje teorije funkcija kompleksne varijable, koja se izučava tek na četvrtoj godini studija. Stoga su metode ograničene samo na tehnike koje se mogu opisati teorijom funkcija realne varijable.

  Udžbenik je popraćen dovoljnim brojem zadataka za vježbu.