Matematika 2


Cijena: 24,55  Cijena bez PDV-a: 23,38  Iznos PDV-a: 1,17 

Pisano prema programu FER-2.  Ovaj je sveučilišni udžbenik rezultat rada većeg broja autora, djelatnika Zavoda za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Udžbenik obuhvaća gradivo kolegija Matematika 2 koji se, prema programu FER-2, predaje u ljetnom semestru prve godine studija. Kolegij ima 6 sati predavanja tjedno, a od akademske godine 2011./2012. uveden je i dodatni sat auditornih vježbi. Program FER-2 program stupio je na snagu usporedno s usklađivanjem studijskih programa s Bolonjskom deklaracijom i na snazi je od akademske godine 2005./2006. U kolegiju Matematika 2 se tako, sukladno programu, najvećim dijelom obrađuju osnovne teme matematičke analize i linearne algebre. Radi se o gradivu koje se, osim na studiju matematike, predaje gotovo na svim tehničkim fakultetima, pa vjerujemo da će i mnogi studenti drugih tehničkih fakulteta imati interes za matematičke sadržaje ponuđene ovim udžbenikom.

Udžbenik je koncipiran kao skup od 13 nastavnih tema koje se na nastavi obrađuju po principu: jedna tema, jedno poglavlje, jedan tjedan nastave. Stoga su u ovoj knjizi te teme odvojeno, ali ujedno sadržajno grupirane u sljedeće četiri matematičke cjeline:

  1. Osnove vektorske algebre i analitičke geometrije u prostoru
  2. Diferencijalni račun funkcija više varijabla
  3. Redovi brojeva i redovi potencija
  4. Obične diferencijalne jednadžbe.

Važno je istaknuti da upravo ovakva sadržajna podjela gradiva u udžbeniku stvara preduvjet za suvremenost teksta i njegovu usklađenost s budućim studijskim programima nastave matematike. Štoviše, navedeni koncept i na prirodan će se način uklopiti u novi studijski program FER-3 u obliku tzv. granula znanja. Tako je u završnoj fazi pisanja ovog udžbenika posebna pozornost posvećna objedinjavanju svakog od spomenutih koncepata da bi se studenti mogli njima koristiti gotovo neovisno od ostalih. Poglavlja vezana uz funkcije više varijabli pokazala su se autorima kao najizazovnija kada se govori o objedinjavanju svakog pojedinog koncepta,odnosno granule znanja.

Budući da je udžbenik stvaran na osnovi internih skripti koje su tijekom nastavnog procesa bile nadograđivane i dotjerivane, studenti će u njemu naći uz teorijske osnove i mnoštvo primjera koji prate teorijske rezultate te velik broj zadataka za samostalni rad i vježbu.

Udžbenik koji prethodi ovom udžbeniku je Matematika 1 koji obuhvaća matematičke sadržaje kolegija Matematika 1 te se predaje u zimskom semestru prve godine studija.

 

Šifra13588
ISBN978-953-197-588-9
Izdanje1
Tisakcrno-bijeli
Uvezmeki
Osnovni broj stranica470
Godina izdanja2016.
Godina prvog izdanja2016.
Težina755 g
Dimenzije24 × 17 cm
Preuzmite PDF
Preuzmite PDF
    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor