• Tehnička mehanika - Kinematika i dinamika s vježbama, udžbenik

    za 3. razred tehničkih škola


    • Cijena: 100,00 kn

    • Cijena bez PDV-a: 95,24 kn
    • Iznos PDV-a: 4,76 kn
    U košaricu

    ISBN:978-953-197-373-3

    • 12373
    • knjiga
    • 2001.
    • 2007.
    • 3
    • 416
    • meki
    • crno-bijeli
    • 17 × 24 cm
    • 680 g
    • Artikl je u katalogu MZOSa
    Reg. broj iz kataloga MZOS-a Šifra iz kataloga MZOS-a
    1239 1010
  • Udžbenik je izrađen prema nastavnom programu predmeta Tehnička mehanika za treći razred tehničkih škola koje vrše izobrazbu za zanimanje strojarskog tehničara. Namijenjen je učenicima svih tehničkih profila koji izučavaju kinematiku i dinamiku u okviru Tehničke mehanike. Da bi učenik lakše shvatio određene zakonitosti, nakon svake jedinice učenja izrađeni su primjeri karakteristični za to područje. Nakon toga slijede zadaci za vježbu različitih tipova i težine. Rješenja zadataka koji provjeravaju da li je učenik shvatio osnovne zakonitosti obrađene jedinice, nalaze se na kraju knjige. Na taj način učenik može dobiti povratnu informaciju o uspješnosti svladanoga gradiva.

    Jedinice učenja su obrađene postupno i detaljno da bi učenicima bile što razumljivije. Uz to, širina gradiva povećala je opseg udžbenika. No, cilj je da se omogući nastavniku da u kreiranju izvedbenog nastavnog plana odabere ono što je za razred, grupu ili pojedinca primjereno.


    Pripadajući PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE u cijelosti možete preuzeti ovdje.