• Uvod u rubne zadaće mehanike kontinuuma


  • Cijena: 139,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 132,38 kn
  • Iznos PDV-a: 6,62 kn
  U košaricu

  ISBN:953-197-564-7

  • 13564
  • knjiga
  • 2003.
  • 306
  • tvrdi
  • crno-bijeli
  • 17 × 24 cm
  • 650 g
 • Iako je namijenjena matematičarima, knjiga ne pretpostavlja znanje koje bitno premašuje uobičajene matematičke programe za prirodoslovce i inženjere. Mehanika kontinuuma (MK) je zajednička disciplina za fizičare, inženjere i matematičare. Suvremena MK kao matematička disciplina ima tri osnovna aspekta. Prvi je aksiomatsko zasnivanje MK, specijalno konstitutivnih zakona (teorija konstitucije, reologija) te istraživanje svojstava pojedinih modela. Drugi aspekt sastoji se u postavci i strogoj matematičkoj analizi rubnih zadaća za jednadžbe MK. Treći je najbliži inženjerskom stanovištu, a sastoji se u formulaciji i matematičkoj analizi algoritama za numeričko rješavanje rubnih zadaća. U ovoj knjizi proučavamo drugi od spomenutih aspekata na uvodnoj razini. Naš cilj je postavka i interpretacija, te elementarna analiza rubnih zadaća. Najviše prostora dano je linearnim zadaćama koje se mogu reducirati na one za klasične jednadžbe matematičke fizike.

test