• Big cover

  Teorijska elektrotehnika


  • Cijena: 86,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 81,90 kn
  • Iznos PDV-a: 4,10 kn
  U košaricu

  ISBN:953-197-663-5

  • 13663
  • knjiga
  • 1989.
  • 2001.
  • 3.
  • 158
  • meki
  • crno-bijeli
  • 17 × 24 cm
  • 260 g
 • Proučavanjem povijesti elektrotehnike, koja se bavi iskorištavanjem i praktičnom primjenom elektromagnetskih pojava, postaje jasno da je umijeće izrade i upotrebe naprava i sistema izgrađeno na skupu temeljnih principa, kojih u biti nije mnogo. U knjizi je, nakon uvoda u kojem je dan kratki povijesni prikaz tih osnovnih zakona i principa, predstavljena makroskopska elektromagnetska teorija, koja predstavlja znanstvenu osnovu elektrotehnike, polazeći od fundamentalnih Maxwellovih jednadžbi i kroz pristup preko koncepta polja, u obliku prilagođenu za inženjersku primjenu.