• Big cover

  Izvan okvira

  kvalitativni iskoraci u shvaćanju i oblikovanju predškolskog kurikuluma


  • Cijena: 150,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 142,86 kn
  • Iznos PDV-a: 7,14 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-674-9

  • 13674
  • knjiga
  • 2015.
  • 272
  • meki
  • u boji
  • 17 × 24 cm
 • Stvaranjem samostalne Hrvatske, stvorila se pretpostavka za razvoj institucijskog odgoja i obrazovanja zasnovanog na pluralizmu pedagoških ideja i koncepcija čiju okosnicu predstavljaju humanističke ideje i razvojno-primjerena praksa. No, skromne refleksije na samu odgojno-obrazovnu praksu svjedoče o tome da se tradicionalna shvaćanja djeteta i djetinjstva, kao i tradicionalna organizacija odgojno-obrazovnog procesa ne mogu lako napustiti niti se to može postići administrativnim postupcima. Kvaliteta odgojno-obrazovne prakse se u mnogim hrvatskim vrtićima nije ozbiljnije mijenjala posljednjih dvadesetak godina nego je još uvijek opterećena raznim tradicionalizmima.

  U ovom se radu istražuju neke nove mogućnosti razvoja predškolske odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma, kako bi se pružila podrška ustanovama koje žele izaći iz okvira.

  Rad je podijeljen na tri veća poglavlja, od kojih je prvo teorijski prikaz novih shvaćanja značajki odgojno-obrazovnog procesa i kurikuluma, drugo opisuje različita shvaćanja procesa unapređenja odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma dok je u trećemu iznesen prikaz petogodišnjeg istraživanja i mijenjanja odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma u sedam hrvatskih vrtića tj. njegovih 25 objekata.

  Knjiga je obogaćena sa 86 priloga s kolornim fotografijama dječjih aktivnosti u vrtićima.

  2016. godine iz tiska je izašla znanstvena studija Izvan okvira 2: Promjena, logičan nastavak ove knjige.


  Nagrada Grada Zagreba

  Prof. dr. sc. Editi Slunjski, profesorici pedagogije, dodjeljena je Nagrada Grada Zagreba u 2016. godini za dugogodišnji značajan doprinos i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, posebno istraživanju i izradi kurikuluma ranog odgoja. Autorica je sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova te 21 knjige posvećene kurikulumu ranog odgoja, izučavanju različitih aspekata odnosa i funkcioniranja ustanove ranog odgoja te pedagoškoj kompetentnosti odgajatelja i pedagoga. Njezine posljednje tri monografije (objavljene 2011., 2012. i 2015.) posve su novo polazište u razmatranju problematike kurikuluma ranog odgoja i obrazovanja zasnovanog na humanističkim idejama i razvojno primjerenoj praksi. Bila je i voditeljica ekspertne radne skupine za izradu "Nacionalnog kurikuluma i predškolskog odgoja Republike Hrvatske" koji je stupio na snagu 2015. Znanstvenim, nastavnim i javnim djelovanjem pridonijela je širenju ugleda pedagoške struke te se velikim znanstvenim i stručnim autoritetom afirmirala u republici Hrvatskoj i inozemstvu.

  Drago nam je da je jedna od triju posebno naglašenih monografija upravo ova knjiga, Izvan okvira.

  Jednako tako, nemojmo zaboraviti niti zbirku od devet stručno-metodičkih priručnika Kako djetetu pomoći da..., za koju je autorica nagrađena Državnom godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti u 2014. godini, a u kojima su vješto i na zanimljiv način znanstvene spoznaje pretočene u razumljiv, optimističan i lako čitljiv tekst koji čitatelja okupira, inspirira i obogaćuje.