Matematika 1


Cijena: 24,55  Cijena bez PDV-a: 23,38  Iznos PDV-a: 1,17 

Pisano prema programu FER-2.  Ovaj sveučilišni udžbenik rezultat je rada većeg broja autora, djelatnika Zavoda za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Ona obuhvaća gradivo kolegija Matematika 1 koji se, prema programu FER-2, predaje u zimskom semestru prve godine studija.

Kolegij ima 6 sati predavanja tjedno, a od akademske godine 2011./2012. uveden je i dodatni sat auditornih vježbi. FER-2 program stupio je na snagu usporedno s usklađivanjem studijskih programa s Bolonjskom deklaracijom i na snazi je od akademske godine 2005./2006.

U kolegiju Matematika 1 se tako, sukladno programu, najvećim dijelom obrađuju osnovne teme matematičke analize te, u nešto manjoj mjeri, linearne algebre. Radi se o gradivu koje se, osim na studiju matematike, obrađuje na svim tehničkim fakultetima, pa vjerujemo da će i mnogi studenti drugih tehničkih fakulteta imati interes za matematičke sadržaje napisane u ovoj knjizi.

Knjiga je koncipirana kao skup od 13 nastavnih tema koje se na nastavi obrađuju po principu: jedna cjelina, jedno poglavlje, jedan tjedan nastave. Tako su i u ovoj knjizi te teme odvojene, iako su matematički međusobno povezane.

Prilikom pisanja knjige želja autora bila je dati teorijske osnove, kao i popratiti teorijske rezultate većim brojem primjera. Studentima je dan i veliki broj dodatnih zadataka za samostalni rad i vježbu.

Nastavak ovog udžbenika je sveučilišni udžbenik Matematika 2 koji obuhvaća gradivo kolegija Matematika 2 i prema programu FER-2 predaje se u ljetnom semestru prve godine studija.

 

Šifra13584
ISBN978-953-197-584-1
Izdanje1.
Tisakcrno-bijeli
Uvezmeki
Osnovni broj stranica470
Godina izdanja2014.
Godina prvog izdanja2014.
Težina795 g
Dimenzije24 × 17 cm
Preuzmite PDF
Preuzmite PDF
    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor