Obnovljivi izvori energije 1, udžbenik

za 3. r. srednjih strukovnih škola za zanimanja strojarski računalni tehničar i tehničar za energetiku


Cijena: 130,00kn Cijena bez PDV-a: 123,81kn Iznos PDV-a: 6,19kn
Pošalji upit

Sadržaj udžbenika u cijelosti je rađen prema okvirnom nastavnom planu i programu (novi kurikul iz 2017. godine) predmeta Obnovljivi izvori energije za teći razred za zanimanje strojarski računalni tehničar. Nastavni se proces 100 % vremena izvodi teoretski radi zadovoljenja kriterija izvedbe predmetnih ishoda. Udžbenik se može koristiti i u drugim zanimanjima u kojima se obrađuju sadržaji obrađeni u udžbeniku kao što je tehničar za energetiku kroz izborni predmet Obnovljivi izvori energije.

Zbog složenog nastavnog sadržaja, cjelokupno nastavno gradivo u udžbeniku je podijeljeno na četiri nastavne cjeline: Energija i energetika, Energija sunca, Energija vjetra i Energija Zemlje. Svaka nastavna cjelina je podijeljena na pojedine nastavne teme i jedinice.

Ishodi usko vezani uz pojedinu nastavnu cjelinu nalaze se na početnoj stranici svake cjeline. Nastavna tema započinje uvodnim dijelom koji daje opći sadržaj ili otkriva neka svojstva, što će pomoći pri boljem razumijevanju same teme. Gradivo je popraćeno objašnjenjem fizikalnih pojava i većim brojem grafičkih i tabličnih prikaza u kojima se dane tipične vrijednosti pojedinih veličina. Svaka nastavna cjelina istaknuta je drugom bojom čime se vizualno prikazuje različitosti sadržaja. Jasnoća iznesenog teksta upotpunjena je lijepim i preglednim ilustracijama, crtežima i električnim shemama. U  praćenju i savladavanju materije naglašeni su ključni izrazi, pojmovi i definicije. Relativno složena materija opisana je jednostavnim rječnikom.

Na kraju svake nastavne teme nalaze se pitanja za ponavljanje koja sustavno prate nastavne teme i jedinice. Pitanja za ponavljanje daju učenicima informacije o njihovom znanju i napredovanju te ih mogu uputiti na dodatno učenje. Na takav način nastavniku se pruža mogućnost praćenja učeničkog napretka u znanju ili u stjecanju vještina u postavljenim odgojno-obrazovnim ishodima, te dobivanje uvida u učinkovitost primijenjenih strategija učenja i poučavanja. Osim toga kroz udžbenik se provlače tzv. prozori u obliku zanimljivosti, napomena, pogleda u povijest, razmislite i istražite. Svaki od njih potiču dijalog, raspravu i suradnju između učenika i nastavnika te učenika i učenika, razmjenu mišljenja, opažanja i problema na koje su naišli tijekom rada, istraživanja i učenja.

 

Šifra12696
ISBN978-953-197-696-1
Izdanje1.
Tisaku-boji
Uvezmeki
Osnovni broj stranica200
Artikl je u kataloguMZO-a
Reg. broj iz kataloga MZO-a7352
Šifra iz kataloga MZO-a5011
Godina izdanja2021.
Godina prvog izdanja2021.
Težina366 g
Dimenzije20 × 24 cm
    Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor