Osnove automatike, I. dio

Analiza i sinteza kontinuiranih sustava - teorija i primjena


Cijena: 24,29  Cijena bez PDV-a: 23,13  Iznos PDV-a: 1,16 

Knjiga Osnove automatike I. dio namijenjena je studentima tehničkih fakulteta i veleučilišta, koji područje analize i sinteze kontinuiranih sustava upravljanja slušaju u predmetima pod nazivima: Osnove automatike, Automatika, Automatsko upravljanje, Upravljanje i regulacija i slično.

Temeljni je sadržaj knjige iz područja analize i sinteze linearnih kontinuiranih sustava automatskog upravljanja primjenom Bodéova prikaza (aproksimacije pravcima) frekvencijskih karakteristika otvorenog sustava i prema zadanom ponašanju zatvorenog sustava u vremenskom području. Potrebno je naglasiti da je ta metoda jedina koja omogućava inženjersko projektiranje regulatora realnih procesa bez primjene računala. Dobiveni rezultati tako projektiranog regulatora omogućavaju da se uz manju korekciju parametara regulatora, simuliranjem sustava na računalu ili podešavanjem na realnom procesu postigne zadano ponašanje sustava.

U ovoj je knjizi opisana podjela i osnovne karakteristike sustava automatskog upravljanja: linearnih i nelinearnih, stacionarnih i nestacionarnih te kontinuiranih i diskretnih (relejskih, impulsnih i digitalnih) te statičke i dinamičke karakteristike elemenata sustava automatskog upravljanja.
Dane su i različite definicije prijenosne funkcije sustava te opisani osnovni principi i standardni oblici matemetičkih modela sustava.

Detaljno su opisani:

 • Bodeov prikaz (aproksimacija s pravcima) frekvencijskih karakteristika
 • postupak izvoda i oblik prijelaznih funkcija tipičnih elemenata sustava primjenom inverzna Laplaceove transformacije
 • postupak određivanja elemenata i parametara prijenosnih funkcija iz eksperimentalno određenih prijelaznih funkcija i frekvencijskih karakteristika
 • postupak određivanja stabilnosti sustava metodama Routh-Hurwitza te korištenjem amplitudno fazne karakteristike (polarnog dijagrama) i Bodeovog prikaza logaritamske amplitudno frekvencijske i fazno frekvencijske karakteristike otvorenog sustava
 • pojmovi amplitudnog i faznog osiguranja
 • izvedeni su izrazi za statičku, kinetičku i dinamičku pogrešku realnih sustava
 • postupak sinteze parametara PI regulatora
 • postupak korekcije frekvencijske karakteristike otvorenog sustava i ograničenje mogućnosti primjene tih korekcija
 • metode Ziegler-Nicholsa za određivanje parametara PI regulatora
 • svojstva Laplaceove transformacije te inverzne transformacije i njena primjena na izračunavanje odziva sustava
 • primjena Matlaba i Simulinka za određivanje odziva i frekvencijskih karakteristika sustava

Dani su zadaci s rješenjima i postupcima rješavanja.

 

Šifra13683
ISBN978-953-197-683-1
Izdanje1
Tisakcrno-bijeli
Osnovni broj stranica329
Godina izdanja2011.
Godina prvog izdanja2011.
Težina575 g
Dimenzije24 × 17 cm
Preuzmite PDF
Preuzmite PDF
  Pošalji upit preko emaila Zatvori prozor