• Big cover

  Kompleksna analiza


  • Cijena: 119,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 113,33 kn
  • Iznos PDV-a: 5,67 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-527-8

  • 13527
  • knjiga
  • 2017.
  • 264
  • meki
  • crno-bijeli
  • 17 × 24 cm
 • Ovaj sveučilišni udžbenik pokriva gradivo predmeta Kompleksna analiza koji se predaje studentima prve godine diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Slično gradivo sluša se i na drugim tehničkim fakultetima i na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Stoga udžbenik može biti od koristi širem krugu čitatelja.

  Kompleksna analiza klasično je gradivo nužno u obrazovanju inženjera i matematičara, s mnogobrojnim primjenama. Neke od tih primjena posebno su istaknute u temama odabranim o ovoj knjizi. Pritom se misli na poglavlja o konformnim preslikavanjima kompleksne ravnine, a posebno o preslikavanjima pomoću elementarnih funkcija. Uz te dijelove, pokriveni su standardni sadržaji o diferencijabilnosti, prikazima u Taylorove i Laurentove redove, singularitetima i integralima analitičkih funkcija.

  Iskazi i dokazi teorema u principu su strogi, no veliki broj primjera i riješenih zadataka svakako će olakšati čitanje i zorno ilustrirati moguće primjene naučene teorije. Uz to, u udžbeniku je ponuđen veliki broj zadataka za samostalnu vježbu, tako da dodatna zbirka zadataka nije potrebna.