• Big cover

  Izvan okvira 4

  Mudrost vođenja: prikaz istraživanja i alati razvoja prakse vođenja


  • Cijena: 140,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 133,33 kn
  • Iznos PDV-a: 6,67 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-677-0

  • 13677
  • knjiga
  • 2019.
  • 256
  • meki
  • u boji
  • 17 × 24 cm
  • Artikl je u katalogu MZOSa
 • Teorijsku tj. znanstvenu razradu suvremenih koncepata vođenja autorica je iznjela u znanstvenoj monografiji Izvan okvira 3, Vođenje: prema kulturi promjene iz 2018. godine. Upravo se na te spoznaje i teorijske analize oslanja u ovoj publikaciji, u kojoj je prikazan dio četverogodišnjeg istraživanja koje je, baveći se fenomenom vođenja, autorica provela zajedno sa suradnicima u različitim ustanovama ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, s većim brojem suradnika tj. ravnatelja, pedagoga i odgajatelja.

  U četverogodišnjem istraživanju fenomena vođenja i traganju za mogućnostima razvoja novijih, kvalitetnijih modela i pristupa vođenju sudjelovali su brojni praktičari. U njemu je snažno akcentirana ideja istraživanja i učenja kao zajedničkog recipročnog procesa u kojem znanstvenici i praktičari izražavaju i razmjenjuju svoja iskustva i razumijevanja, pri čemu razvoj novih uvida nastaje upravo kao rezultat suradnje, razmjene i zajedničkog učenja. Stoga se tijekom istraživanja intenzivno poticao razvoj suradničkih odnosa i duh kooperacije svih subjekata koji u njemu sudjeluju.


  Iz predgovora prof. dr. sc. Ivana Đikića:

  Premda ova knjiga istraživački obuhvaća rano i predškolsko obrazovanje, rezultati istraživanja i iz njih proizašli zaključci imaju univerzalnu primjenu u fenomenologiji vođenja generalno.

  Važnost motivacije i kontinuiranog rada s ljudima, osnaživanje njihove spremnosti na promjenu i djelotvorno suočavanje s otporima promjeni, čine okosnicu uspješnog vođenja. U fokusu takvog vođenja svakako je odustajanje od konformizma, koji promjenu koči ili onemogućuje, u korist razvoja kulture mišljenja i preuzimanja osobne odgovornosti.

  Kvalitetno je vođenje nužno da bi se u odgojno-obrazovnoj ustanovi razvijala kultura učenja kroz istraživanje i otkrivanje, sposobnost kritičkog mišljenja te stjecalo iskustvo produktivne suradnje i timskog rada, kako mladih generacija, tako i njihovih odgajatelja i učitelja. Bez tih vještina i znanja teško je zamisliti kvalitetan i uspješan život u modernom vremenu pa ih je potrebno razvijati sustavno, a s njihovom razvojem započeti što ranije. Stoga sve pohvale autorici koja takve univerzalne vrijednosti uvodi u obrazovni sustav već od rane i predškolske dobi.