• Uvod u elektroniku, udžbenik

  za 2. razred srednjih strukovnih škola


  • Cijena: 140,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 133,33 kn
  • Iznos PDV-a: 6,67 kn

  ISBN:978-953-197-312-0

  • 12312
  • knjiga
  • 2020.
  • 252
  • meki
  • u boji
  • 20×24 cm
  • 453 g
  • Artikl je u katalogu MZOa
  Reg. broj iz kataloga MZO-a Šifra iz kataloga MZO-a
  6693 4457
 • Ovaj udžbenik u cijelosti je rađen prema nastavnom planu i programu predmeta Uvod u elektroniku za drugi razred za poučavanje u zanimanju tehničar za računalstvo. Udžbenik se može koristiti u izbornoj nastavi iz elektroničkih sklopova, kao i u drugim zanimanjima u kojima se obrađuju sadržaji iz udžbenika.

  Udžbenik je koncipiran tako da se vizualno približe strogi i složeni znanstveni zahtjevi u opisivanju pojava i elementarnih matematičkih proračuna. Zbog složenog nastavnog sadržaja cjelokupno nastavno gradivo udžbenika raspoređeno je u osam tematskih cjelina, a zatim je svaka cjelina podijeljena na manje podcjeline. Svaka cjelina popraćena je pitanjima za provjeru znanja i zadatcima za samostalno rješavanje. Čestim ukazivanjem na primjenu nastojalo se što češće uspostaviti vezu s praktičnom primjenom fizikalnih zakona i pojava. Udžbenik u cijelosti daje dobre osnove, ali omogućuje i daljnju nadogradnju znanja i vještina u području elektronike.

  Za provjeru usvojenosti novih pojmova udžbenik prati i radna bilježnica čija pitanja slijede redoslijed poglavlja udžbenika. U svrhu praktične primjene teorijskog znanja u radnoj bilježnici dani su i zadatci za laboratorijske vježbe. Kod mnogih se traži objašnjenje rezultata i postupaka.

test