• Uvod u elektroniku, radna bilježnica

  za 2. razred srednjih strukovnih škola


  • Cijena: 96,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 91,43 kn
  • Iznos PDV-a: 4,57 kn

  ISBN:978-953-197-331-1

  • 12331
  • knjiga
  • 2020.
  • 148
  • meki
  • crno-bijeli
  • 20 × 28 cm
  • 324 g

 •    

  Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrila je korištenje ove radne bilježnice i uvrstila je u Popis drugih obrazovnih materijala odlukom od 28. veljače 2020. g.


  Radna bilježnica u cijelosti je rađena prema nastavnom planu i programu predmeta Uvod u elektroniku za drugi razred srednjih strukovnih škola, za zanimanje tehničar za računalstvo. Može se koristiti i u drugim zanimanjima u području elektrotehnike u kojima se obrađuju isti sadržaji.

  Radna bilježnica čini cjelinu s udžbenikom i njezin sadržaj slijedi redoslijed poglavlja iz udžbenika, čime je olakšano snalaženje. Rješavajući postavljena pitanja i probleme, utvrdit ćete svoje znanje, a na sva postavljena pitanja odgovore možete naći u udžbeniku.

  U radnoj bilježnici nalaze se sljedeći tipovi pitanja:

  • odgovorite na postavljeno pitanje
  • nadopunite rečenice riječima koje nedostaju
  • samostalno nacrtajte tražene električne sheme i dijagrame
  • riješite postavljene zadatke.

  U radnoj su bilježnici dani i praktični zadatci za laboratorijske vježbe u svrhu praktične primjene teorijskog znanja, a kod mnogih se traži i vaše objašnjenje rezultata mjerenja i postupaka. Svi se praktični zadatci mogu izvesti primjenom računalnog programa za simulaciju elektroničkih sklopova ili primjenom klasičnih instrumenata, mjerne opreme i pribora. Svaki zadatak predviđen je za samostalni ili grupni rad. Praktični zadatci mogu se samostalno i računski riješiti uz zadane vrijednosti. Svaka je vježba otisnuta na parnom broju stranica, tako da se radni listovi mogu pojedinačno predati nastavniku na pregledavanje i ocjenjivanje. To će ovisiti o načinu rada vašeg nastavnika. Zato su u zaglavlju radnih listova predviđena mjesta za osnovne podatke o vježbi i o učeniku te prostor za ocjenu vježbe.

test
0