• Osnove računala, radna bilježnica

  za 2. razred srednjih strukovnih škola


  • Cijena: 100,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 95,24 kn
  • Iznos PDV-a: 4,76 kn

  ISBN:978-953-197-402-8

  • 12402
  • knjiga
  • 2020.
  • 114
  • U pripremi
  • meki
  • u boji
  • 20 × 28 cm
 • Radna bilježnica prati nastavne sadržaje istoimenog udžbenika i pokriva gradivo istoimenog nastavnog predmeta koji se predaje učenicima drugog razreda četverogodišnjih srednjih strukovnih škola, koji se školuju za zanimanje tehničar za računalstvo. Može se koristiti i u ostalim srodnim obrazovnim programima i strukovnim kurikulumima obrazovnog područja elektrotehnike i računalstva u trajanju od tri i četiri godine.

test