• Tehnička mehanika - Kinematika i dinamika s vježbama, udžbenik

  za 3. razred tehničkih škola


  • Cijena: 100,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 95,24 kn
  • Iznos PDV-a: 4,76 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-373-3

  • 12373
  • knjiga
  • 2001.
  • 2007.
  • 3
  • 416
  • meki
  • crno-bijeli
  • 17 × 24 cm
  • 680 g
  • Artikl je u katalogu MZOa
  Reg. broj iz kataloga MZO-a Šifra iz kataloga MZO-a
  1239 1010
 • Udžbenik je izrađen prema nastavnom programu predmeta Tehnička mehanika za treći razred tehničkih škola koje vrše izobrazbu za zanimanje strojarskog tehničara. Namijenjen je učenicima svih tehničkih profila koji izučavaju kinematiku i dinamiku u okviru Tehničke mehanike. Da bi učenik lakše shvatio određene zakonitosti, nakon svake jedinice učenja izrađeni su primjeri karakteristični za to područje. Nakon toga slijede zadaci za vježbu različitih tipova i težine. Rješenja zadataka koji provjeravaju da li je učenik shvatio osnovne zakonitosti obrađene jedinice, nalaze se na kraju knjige. Na taj način učenik može dobiti povratnu informaciju o uspješnosti svladanoga gradiva.

  Jedinice učenja su obrađene postupno i detaljno da bi učenicima bile što razumljivije. Uz to, širina gradiva povećala je opseg udžbenika. No, cilj je da se omogući nastavniku da u kreiranju izvedbenog nastavnog plana odabere ono što je za razred, grupu ili pojedinca primjereno.


  Pripadajući PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE u cijelosti možete preuzeti ovdje.

test
0