• Big cover

  Geometrija linearnog programiranja


  • Cijena: 116,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 110,48 kn
  • Iznos PDV-a: 5,52 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-566-7

  • 13566
  • knjiga
  • 2010.
  • 2014.
  • 2.
  • 302 + 14
  • meki
  • crno-bijeli
  • 17 × 24 cm
  • 520 g
 • Ova se knjiga bavi uvjetnom optimizacijom, preciznije onim dijelom uvjetne optimizacije u kojem je funkcija koju optimiziramo linearna, a uvjeti su u obliku linearnih nejednadžbi. Problemi tog tipa u literaturi su poznati kao linearno programiranje ili linearna optimizacija. Knjiga će poslužiti kao udžbenik iz Linearnog programiranja, a namijenjena je studentima viših godina matematike koji su ovladali osnovama linearne algebre: matricama i sustavima linearnih jednadžbi i elementima afine geometrije.