• Big cover

  Zaštita okoliša


  • Cijena: 125,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 119,05 kn
  • Iznos PDV-a: 5,95 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-589-6

  • 13589
  • knjiga
  • 2016.
  • 310
  • meki
  • crno-bijeli
  • 17 × 24 cm
 • Udžbenik pruža sažetu analizu sastavnica okoliša na Zemlji te opisuje ljudsku ovisnost o ovim sustavima. U tekstu se objašnjava utjecaj različitih izvora onečišćenja na abiotske i biotske resurse i zdravlje ljudi, opisuju se osnovni fizikalni, fizikalno-kemijski i biološki procesi i izbor procesne opreme za obradu nastalih otpadnih tokova.

  Ključni elementi:

  • Svijet u kojem živi ljudska populacija, posljedice onečišćenja okoliša i zakonodavstvo
  • Prirodne i otpadne vode, procesi obrade otpadne vode i procesna oprema
  • Tlo i onečišćenje tla, uporaba zemljišta, čvrste otpadne tvari, te procesi i postupci njihove obrade
  • Zrak i onečišćenje zraka, smanjenje ozona u stratosferi i prodor UV-B zraka, staklenički plinovi i učinak staklenika, globalno zagrijavanje i promjena klime
  • Ostale vrste i izvori onečišćenja: pesticidi, izvori onečišćenja pri proizvodnji električne energije, svjetlosno onečišćenje, buka kao izvor onečišćenja, te radioaktivno onečišćenje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada

  Udžbenik slijedi izvedbeni program kolegija Zaštita okoliša i namijenjen je studentima 2. godine preddiplomskih studija Kemijsko inženjerstvo i Ekoinženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

  Knjiga predstavlja dragocjen izvor znanja studentima i stručnjacima različitih profila koji se u okviru svojeg studija ili rada bave ovom tematikom.