• Big cover

  Napredno rješavanje problema programiranjem u Pythonu

  za 3. i 4. razred prirodoslovno-matematičkih gimnazija


  • Cijena: 124,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 118,10 kn
  • Iznos PDV-a: 5,90 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-397-7

  • 12397
  • knjiga
  • 2013.
  • 2018.
  • 3.
  • 288
  • meki
  • u boji
  • 20 × 24 cm
  • Artikl je u katalogu MZOSa
  Reg. broj iz kataloga MZOS-a Šifra iz kataloga MZOS-a
  4749 3083
 • Ovaj se udžbenik nadovezuje na udžbenik Rješavanje problema programiranjem u Pythonu te je za razumijevanje gradiva koje se u njoj obrađuje potrebno određeno predznanje.

  Knjiga pokriva gradivo dijela programa nastavnog predmeta Informatika u 3. i 4. razredu prirodoslovno-matematičkih gimnazija i nekih strukovnih škola, ali može poslužiti za poučavanje i u ostalim školama.

  Za uspješno rješavanje svakog netrivijalnog problema programiranjem nužno je poznavanje osnovnih podatkovnih struktura i algoritama. Nadalje, iskustveno je utvrđeno da se objektno usmjerenim programiranjem problemi rješavaju mnogo uspješnije. Ova knjiga obrađuje:

  • definiranje i uporabu klasa te osnove objektno usmjerenog programiranja
  • induktivni i rekurzivni način izgradnje algoritama
  • ocjenu trajanja algoritama (O – notaciju)
  • kombinatorne algoritme
  • osnovne linearne strukture (redove i stogove) i nelinearne strukture (stabla i grafove).

  Uz osnove algoritama kriptiranja obrađen je i širi kontekst zaštite podataka u raspodijeljenom okruženju odlučujući za ostvarenje raznolikih primjena informacijske i komunikacijske tehnologije bez kojih suvremeni svijet ne bi mogao opstati.

  Knjiga je podijeljena u sedam poglavlja. Svako poglavlje sadrži sažetak, zadatke za ponavljanje i zadatke za vježbu.

  U knjizi se nastojalo, s jedne strane, što jednostavnije na pristupačan i neformalni način opisati osnovna svojstva podatkovnih struktura i algoritama i, s druge strane, postupno uvoditi nužne formalizme te napredna programska rješenja koji vode prema njihovim efikasnim ostvarenjima. Pritom se željelo ukazati na strukture i algoritme koji se već nalaze u ugrađenim modulima najnovijih inačica Pythona. Povezujući ta dva pristupa, kroz knjigu se provlače i dva stila pisanja programa. U jednom se stilu unutar teksta programa opširnim komentiranjem objašnjava algoritamski postupak, dok se u drugom stilu komentari nalaze u popratnom tekstu izvan programa i na njih se unutar programa ukazuje brojevima.

  Izvorni kôdovi većih programskih primjera navedenih u knjizi možete naći na poveznici izvorni kôd programa. Rješenja zadataka za ponavljanje i zadataka za vježbu nalaze se na rješenja zadataka.

  Nastavak ovog udžbenika je priručnik Izrada primjenskih programa u Pythonu u kojem se stječu dodatna znanja i vještine za izradu primjenskih programa raznovrsnih namjena.