• Big cover

  Matematika za maturu

  praktični vodič kroz program B


  • Cijena: 137,00 kn

  • Cijena bez PDV-a: 130,48 kn
  • Iznos PDV-a: 6,52 kn
  U košaricu

  ISBN:978-953-197-284-0

  • 12284
  • knjiga
  • 2009.
  • 2011.
  • 2
  • 284
  • tvrdi
  • dvobojni
  • 17 × 24.5 cm
  • 620 g
 • Praktični vodič repetitorij je srednjoškolske matematike koji po svom opsegu pokriva gradivo B programa državne mature. U njemu se uz veliki broj detaljno riješenih zadataka nalaze i testovi koji predstavljaju simulaciju matematičkog dijela državne mature. Zadaci u priručniku metodički su razvrstani po cjelinama, pri čemu se posebno pazilo na postupnost, od lakših ka težima, i cjelovitost, tj. obuhvaćeni su svi karakteristični tipovi zadataka.